Jarek Skurzyński

Jarek Skurzyński (1980 w Szczecinie), prozaik, eseista i dramatopisarz; w 2015 opublikował esej „Tylko ateiści zostaną zbawieni”, debiut prozatorski „Zrolowany wrześniowy Vogue” wydał w 2020 w Korporacji Ha!art. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie filozofii. W 2021 roku był stypendystą Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. W twórczości rozwija tematy związane z LGBTQ, tożsamością, wyobcowaniem, a także funkcjonowaniem jednostek w opresyjnych systemach. Dzięki mediacyjnemu charakterowi literatura stanowi dla niego możliwość wyjścia poza doświadczenie opresji, a także jest głównym medium refleksji nad normami społecznymi oraz nie zawsze uświadomionym przymusem poddawania się im w codziennym życiu. W dramatach i prozie przedstawia wyuczone mechanizmy powielania traumy jednostkowej jak i zbiorowej. W swoich utworach dąży do polifoniczności formy, co prowadzi do literackiego rozkładu na części pierwsze takich pojęć jak różnorodność, wspólnota, współistnienie.

Wyświetlanie jednego wyniku